Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #453485

“İletişim sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için geri bildirim almak iletişimin etkinliği için önemlidir. Kurumsal iletişim uzmaniları iletişimin işe yarayıp yaramadığını hedef kitle ile etkin bir şekilde mesajın buluşup buluşmadığını anlamak ister. Bu noktada paydasların geri bildirimlerinden faydalanırlar. Kurum itibarının ne durumda oldugu, iletişim kanallarının etkinliği gibi unsurlar araştırılır.” Yukarıdaki tanım kurumsal iletişim stratejisi geliştirilirken dikkate alınması gereken unsurlardan hangisine aittir? 

 


Paydaşların tepkisi

Mesajların uygun bir şekilde gönderilmesi

Kurum itibarının belirlenmesi

Amaçların belirlenmesi

İletişim amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynakların belirlenmesi


Yanıt Açıklaması:

Tanım Paydaşların tepkisi unsuruna aittir.

Yorumlar
  • 0 Yorum