Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #454461

Charles J. Fombrun tarafından, sosyal paydaşların kurumlarla ilgili algılarını ölçmek amacıyla geliştirilen ölçümleme modeli aşağıdakilerden hangisidir?


İtibar Katsayısı

Kurumsal İtibar Ölçeği

Kurumsal İtibar Yönetimi

İtibar Sürücüleri

İtibar Değişkenleri


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal itibarın yönetilebilmesi için ölçümlenmesi, ölçümlenebilmesi içinde bileşenlerinin belirlenmesi gereklidir. Bu amaçla Charles J. Fombrun sosyal paydaşların değerlendirmelerini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir ölçümleme modeli geliştirmiştir. Bu model İtibar Katsayısı Modeli olarak adlandırılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum