Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #454655

Organizasyonun insanlara karşı kendini tanıtmak için kullandığı semboller ve terminolojiye ne ad verilmektedir?


Kurumsal kimlik

Kurumsal imaj

Kurumsal itibar

Kurumsal marka

Kurumsal süper marka


Yanıt Açıklaması:

Uzmanlar, yöneticiler ve birçok akademisyen kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve kurumsal itibar kavramlarını birbirlerinin yerine kullanırlar. Bu üç kavramın ayrımını yapmak çok önemlidir. Kurumsal kimlik: Organizasyonun insanlara karşı kendini tanıtmak için kullandığı semboller ve terminolojidir (Kurum ismi, logo, reklam sloganı, kılık kıyafet vs.). Çalışanların kurum hakkındaki düşüncelerinden oluşur ve içsel bir kavramdır. Kurumsal imaj: Bir kişinin işletme hakkında yaptığı değerlendirmelerdir. İnanç ve duyguları kapsar. Dış paydaşların özellikle de müşterilerin kurum hakkındaki düşüncelerinden oluşur. Kurumsal itibar: Bir kişinin kurum imajının anımsattığı kuruma atfedilmiş gerçeklik, dürüstlük, sorumluluk gibi değerler toplamıdır. İtibar bütün paydaşların kurum hakkındaki düşünceleridir, kimlik ve imajı da kapsar. Kurumsal süper marka: Güven, inanç ve kişilerin kurumsal itibar algısından gelen destekle oluşur. Kısaca kurumsal kimlik kişilerin kurumu bulmasına ve tanımasına yardım eder.

Yorumlar
  • 0 Yorum