Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #456614

I – İtibar, imaja göre daha uzun dönemde oluşur.
II –Kurum imajı iyi tasarlanmış iletişim programları ile çok daha kısa sürede oluşur.
III-İtibar reklam yoluyla hızla değişir.
IV-Kurumsal kimlik kurumun bedeni, kurumsal marka ise ruhudur.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I - II

I - III

II -III

II -IV

III-V


Yanıt Açıklaması:

İtibar reklam yoluyla hızla değişmez. İtibarı hem içsel hem de dışsal anlamda oluşturmak için hem uzun zaman, hem de sürekli gayret gerekir. Kurumsal kimlik ise kurumun ruhu, kurumsal marka ise bedenidir ve kurum kimliği olmadan varlığını sürdüremez.

Yorumlar
  • 0 Yorum