Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #451029

  1. Tekli kimlik
  2. Desteklenmiş Kimlik
  3. Markalanmış Kimlik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Görsel kimlik gruplarındandır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Görsel kimlik üç ana grupta incelenmektedir. Bunlar; (Van Riel & Balmer, 1997). • Tekli (Monolitik) Kimlik • Desteklenmiş Kimlik • Markalanmış Kimlik 

Yorumlar
  • 0 Yorum