Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #451177

Bir kurumun kurum kimliği oluşturulma sürecinde bazı soruların sorulması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorular içerisinde yer almaz?


Biz kendimizi nasıl görüyoruz?

Kendi kurum felsefemizi çalışanlarımıza nasıl gösteririz?

Başkaları bizi nasıl görmek ister?

Biz kendimizi nasıl görmek isteriz?

Başkalarının bizi nasıl görmesini isteriz?  


Yanıt Açıklaması:

Araştırmalar olumlu kurum imajı ya da kurum kimliği ile üstün performans arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Kurum kimliği yönetiminin esas amacı, iç ve dış paydaşlarının gözünde olumlu kurum imajı elde ederek uzun dönemde olumlu itibar sahibi olmaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum