Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #451219

Kurumun görsel kimlik sisteminin geliştirilmesi ve başarılı bir şekilde yönetilmesine odaklanılan iletişim tasarımında görsel kimlik aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Taktik aşama

Operasyonel aşama

Monolitik aşama

Stratejik aşama

Tasarım aşaması


Yanıt Açıklaması:

İletişim tasarımında görsel kimlik aşamaları stratejik, operasyonel ve tasarım olmak üzere üçe ayrılır. Stratejik aşama, kurumun sahip olduğu kimliği görsel olarak en iyi ifade edecek sistem üzerine odaklanır. Farklılaştırıcı unsurlar dikkate alınır. Bununla birlikte kurumların sahip oldukları kimlik stratejilerine göre görsel tasarım yapılır. Örneğin tekli (monolitik) kimlik yapısına sahip bir kurumun tasarım stratejisi ayrı, desteklenmiş kimlik yapısına sahip kurumun tasarım stratejisi ayrı planlanmalıdır. Operasyonel aşamada kurumun görsel kimlik sisteminin geliştirilmesi ve başarılı bir şekilde yönetilmesine odaklanılır. Bu noktada kurumlar arzu ettikleri kurum kimliğini görselliğe dönüştürürken kurumun sahip olduğu değerlerle uyumlu ve tutarlı olması için çalışırlar. Bu aşamada görsel kimlik üzerine değişiklikler yapılır, eksikler giderilir ve tutarlı bir kimlik oluşturulmaya çalışılır. Tasarım aşamasında ise görsel kimliğin işlevselliği ve etkinliği üzerinde çalışılır. Tamamen tasarımın kurumsal temsiline odaklanılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum