Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #454465

Belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecine ne ad verilir?


Vizyon

Liderlik

Farklılaşma

Marka

İtibar


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal itibarın bileşenleri arasında yer alan liderlik, belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum