Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #452588

Çalışanların davranışının kurumun kimliği ve imajı üzerinde direkt bir etkisi olduğunu savunan kurum kimliği açığa çıkarma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Merdivenleme tekniği

Balmer’in yakınlık incelemesi tekniği

Kurumsal kimlikleştirme tekniği

Örümcek ağı yöntemi

Lux’un yıldız yöntemi


Yanıt Açıklaması:

Merdivenleme yöntemi ürün ve imajların gelişimini sağlayan bir yöntem olarak çalışanlara ‘Sizin için önemli olan nedir?’ sorusu yöneltilerek yapılır. Balmer’in Yakınlık İncelemesi modeli etnografyanın prensiplerinden faydalanan özel bir yöntemdir. Kurumsal kimlikleştirme tekniği, çalışanların davranışının kurumun kimliği ve imajı üzerinde direkt bir etkisi olduğunu savunmaktadır. Açık bir şekilde kurumun idealleri ve hedefleriyle birlikte çalışanların da tanımlanmasını ön görmektedir. Örümcek ağı yönteminde, kurum kimliğinin oluşturulmasında söz sahibi olan üst yönetim, iletişim yöneticileri ve diğer birim yöneticileri ile grup tartışmasında buluşur. Yıldız yöntemi örümcek ağı yöntemi ile benzerlikler gösterir. Farklılaştığı nokta kurumla ilgili algının önceden belirlenmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum