Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #454451

Kurumun sahip olduğu olumlu, sağlam itibar kuruma ya da işletmeye tedarikçileri, dağıtıcılar ve kredi vericileriyle gerçekleştirilen pazarlıklarda kolaylık sağlamaktadır. Bu durum şirket açısından nasıl bir fayda getirmektedir?


Satışları yükselir

Etkinlik alanı genişler

Maliyetleri düşer

Riskler aza indirgenmektedir

İstikrar sağlanır


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal itibarın faydaları oldukça fazladır. Kurumun sahip olduğu olumlu, sağlam itibar kuruma ya da işletmeye tedarikçileri, dağıtıcılar ve kredi vericileriyle gerçekleştirilen pazarlıklarda kolaylık sağlamaktadır. Bu durum, kurumun maliyetlerini azaltmada önemli bir etkendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum