Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #455105

Bir kurumun anahtar değerleri, davranışları ve tutumları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


İmaj

Marka imajı

Vizyon

Kültür

Misyon


Yanıt Açıklaması:

Kültür, kurum felsefesi doğrultusunda kurucuların ve/veya üst yöneticilerin üst değerleri doğrultusunda, kurumdan ve kurum dışından bakıldığında yarattıkları değerler, davranışlar ve tutumlar bütünüdür.

Yorumlar
  • 0 Yorum