Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #456690

Mimari, büyüklük, genişlik gibi özellikler kurumsal imaj oluşmasının hangi boyutunu anlatır?


İmajın kendiliğinden oluşması

İmajın kazara oluşması

İmajın ün yoluyla oluşması

İmajın şekil yoluyla oluşması

İmajın deneyim yoluyla oluşması


Yanıt Açıklaması:

Bir kurumun fiziksel özellikleri, onun imajının şekil yoluyla oluşmasına katkı sağlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum