Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #456854

I- İnsanın zihninde bir kişi, kurum ya da ürün hakkında geliştirdiği bilişsel ve psikolojik bir resimdir.
II- Şirket hakkındaki inançların ve duyguların bütünüdür.
III- Kuruma atfedilmiş gerçeklik, dürüstlük, sorumluluk gibi değerler toplamıdır.
IV- İmgeleme yoluyla zihinde canlandırılan nesne, kavram, durum ve sembollerdir.
Yukarıdakilerden hangileri imaj kavramıyla ilgilidir?


I-II

I-IV

II-III

II-IV

III-IV


Yanıt Açıklaması:

II ve III’ teki tanımlar imajı da kapsayan kurumsal itibar kavramıyla ilgilidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum