Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #456884

“Kurum içi değerler, inançlar ve kurum mirasını bünyesinde barındıran temel varsayımlar ve bunların anlamının kurumun üyelerine aktarılması” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Stratejik vizyon

Kurum kültürü

Kurumsal imaj

Kurum kimliği

Kurum itibarı


Yanıt Açıklaması:

Stratejik vizyon, kurumun gelecekte görmeyi arzuladığı konumdur. Kurumsal imaj ise kurumun paydaşları, müşterileri, hissedarları, medya, kamuoyu nezdinde nasıl bir izlenime sahip olduğudur. Kurum kimliği, bir kuruluşun görsel ve fiziksel özellikleriyle kurum kültürü, kurum felsefesi gibi soyut niteliklerdir. Kurum itibarı da bir kişinin kurum imajını anımsattığı, kuruma atfedilmiş gerçeklik, dürüstlük, sorumluluk gibi değerler toplamıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum