Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #456992

I. Ulaşmak istenilen durumun analizi yapılır.
II. İstenilen imaja uygun örgüt kimliği tedbirleri uygulanır
III. İmaj değişikliği analizi yapılır.
IV. Mevcut durum analizi yapılır.
İmaj oluşturma sürecini doğru şekilde tanımlayan sıralama aşağıdakilerden hangisidir?


I-II-III-IV

IV-I-II-III

III-I-II-IV

IV-III-I-II

II-IV-I-III


Yanıt Açıklaması:

İmaj oluşturma sürecinde önce mevcut durum analizi yapılır. Ardından ulaşmak istenilen durumun analizi yapılır. Daha sonra istenilen imaja uygun örgüt kimliği tedbirleri seçilir ve uygulanır. En son aşamada ise imaj değişikliği analizi yapılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum