Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #448776

Aşağıdaki hedef kitlelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Çalışanlar

Denetçiler

Tedarikçiler

Hissedarlar

Yöneticiler


Yanıt Açıklaması:

 A, B, D ve E seçenekleri iç hedef kitleleri arasındadır. Tedarikçiler ise, dış hedef kitleleri arasındadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum