Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 5 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki hedef kitlelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Müşteriler

Yatırımcılar

Medya

Tüm kamuoyu

Hissedarlar


2.Soru

Aşağıdaki hedef kitlelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Çalışanlar

Denetçiler

Tedarikçiler

Hissedarlar

Yöneticiler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal görünümü oluşturan unsurlar arasında yer almaz?


Amblem

Kurum renkleri

Çalışan davranışları

Stantlar

Basılı materyaller


4.Soru

I. İmaj kavramı Latince “imago” (resim) kökünden gelmektedir
II. İmaj bir ürünün, markanın, politik kişiliğin ya da ülkenin kamudaki algılanması ya da görünümü olarak tanımlanmaktadır
III. İmaj, insanların gördüğü ve algıladığı bir insan, kurum veya bir organizasyon hakkında oluşturdukları izlenimdir
IV. İmaj, bireyin zihninde bazı ögelerin etkileşimi sonucu hızlı bir şekilde oluşan bir imgedir
V. İmaj bir kerelik bir kavramdır ve bireyde birikimlerinin sonucunda oluşmaktadır
Yukarıda imaja dair verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

I, II, III

I, III, IV

III, IV, V

Hepsi


5.Soru

Kurumsal imajın ve bazı durumlarda ürün kategorisinin de etkili olduğu, hem soyut hem de somut nitelikleri bulunan imaj aşağıdakilerden hangisidir?


Şimdiki imaj

Ürün imajı

Marka imajı

Ayna imajı

Şemsiye imaj