Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #454535

Kurumsal imajın ve bazı durumlarda ürün kategorisinin de etkili olduğu, hem soyut hem de somut nitelikleri bulunan imaj aşağıdakilerden hangisidir?


Şimdiki imaj

Ürün imajı

Marka imajı

Ayna imajı

Şemsiye imaj


Yanıt Açıklaması:

Hem soyut hem de somut nitelikleri sayesinde tüketicilere seslenen imaj ürün imajıdır. Ürün imajı sadece ürünü değil, ona eklenen duyguları ve yaşam tarzlarını da arz etmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum