Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #448690

Kurumsal kimliğin en güçlü algılandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum felsefesi

Kurumsal davranış

Kurumsal görünüm

Kurumsal kültür

Kurumsal iletişim


Yanıt Açıklaması:
  • Kurum kimliği, bir kurumun kamuoyuna kendi kişiliğini tanıtmak için başvurduğu yöntemlerin toplamından oluşur. Kurum kimliğini oluşturan dört ana unsur vardır ve bu unsurlar bir arada geliştirildiğinde başarılı bir kurum kimliği oluşturulabilir. Bu unsurlar; kurumsal davranış, kurumsal görünüm, kurum felsefesi ve kurumsal iletişimdir.
  • Kurumsal Davranış: Bir kurumda faaliyet gösteren birey ve grupların tepki, karar ve davranışlarını kapsamaktadır. Kurumsal davranış, kurum içindeki çalışanları birer ekonomik araç olarak değil, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da olan değerli varlıklar olarak gördüğü için, onların gelişmelerine ve amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olan bir ortam yaratmaya çalışır.
  • Kurumsal Görünüm: Kurumsal kimliğin en güçlü algılandığı bölümdür. Çünkü başarılı ya da başarısız her görsel kimlik, bizlere o veya bu şekilde o kurumun nasıl yöneticileri, nasıl bir kurum anlayışı ve nasıl bir felsefesi olduğunu fazlasıyla göstermekte, o kurum hakkında pek çok mesaj vermekte, tümüyle bir imaj oluşturmaktadır. Kurumsal görünüm, kurumun görsel açıdan akla gelebilecek her türlü materyalini kapsamaktadır. Kurumun dış cephesinden kullandığı antetli kâğıtlara, logosundan çalışanlarının giydiği kıyafetlere kadar geniş bir alanda ilk göze çarpan unsurlar kurumsal görünümü oluşturduğu için özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • Kurumsal İletişim: Kurumun hedef grubunu sistematik bir şekilde etkileme çabalarıdır ve buradaki ana hedef başarılı bir imaj oluşturmaktır. Kurumsal iletişim tedbirleri diğer unsurlara göre daha ayrıntılı hazırlanmış faaliyetlerdir ve doğrudan imajı şekillendiren araçlardır. Kurumsal iletişim adına yürütülebilecek başlıca faaliyetler kurum içi iletişim, halkla ilişkiler, sponsorluk, kurumsal reklâmcılık, satış geliştirme ve doğrudan pazarlamadır.
Yorumlar
  • 0 Yorum