Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #454195

Genellikle farklı kategorilerdeki ürünler arasında, çağrışımların karşılıklı nakledilmesi ve güçlendirilmesi olarak tanımlanan imaj türü aşağıdakilerden hangisidir?


Marka imajı

Ürün imajı

Şemsiye imaj

Transfer imaj

Yabancı imaj


Yanıt Açıklaması:

Yabancı imaj, kurumun kendi algıladığı imajın tersidir. Ürün ve faaliyetlerle doğrudan ilgisi olmayan kişilerin, yabancıların sahip oldukları imaj olarak tanımlanabilir. Şemsiye imaj, bir kurumun belli bir temel tutumunun ifadesidir ve kurumun tüm alan ve markalarının üzerine adeta bir şemsiye gibi gerilmektedir. Marka imajı, ürünün ve ilgili ürün kategorisinin ötesinde belirli bir markaya ilişkin algılara işaret etmektedir. Ürün imajı özetle bir ürünün sahip olduğu imajdır denilebilir. İmaj transferi, genellikle farklı kategorilerdeki ürünler arasında, çağrışımların karşılıklı nakledilmesi ve güçlendirilmesi olarak tanımlanabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum