Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #455100

I. Herkes için farklı anlam ifade edebilir.
II. Yapay özellikleri yansıttığı düşünülebilir.
III. İmajlar sadece zihnimizde oluşan resimlerdir.
IV. Çeşitli kanallardan bilgi akışı sonucunda oluşur.

İmaj kavramıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnızca I

II, III

I, II, IV

II, III, IV

Yalnızca IV


Yanıt Açıklaması:

Deneyimlerimiz sonucunda imaj herkes için farklı bir anlam ifade edebilir, olumlu veya olumsuz olabilir. Gerçekten uzak, gerçekte olmayan özelliklerin varmış gibi yanıltıcı bir şekilde yansıtılması da söz konusu olabilir. İmaj, görsel veya işitsel kanallardan bilgi akışı ve etkileşim sonucunda şekillenir. Ancak imajlar, zihnimizdeki resimler olmak dışında, aynı zamanda bilgi taşıyıcısıdırlar ve sunuş yoluyla bilgi aktarımı da söz konusudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum