Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #455399

Çeşit, kalite, güvenirlik gibi unsurlar, marka imajının hangi unsurunu oluşturur?


Fiziksel unsurlar

Personel unsurları

Ürün unsurları

Fiyat unsurları

Çevreye hizmet unsurları


Yanıt Açıklaması:

Fiziksel unsurlar, mağazanın içindeki ve dışındaki özelliklerini; personel unsurları, personelin bilgisi, davranışı gibi unsurları; fiyat unsurları, fiyat düzeyi, rakiplerle karşılaştırma gibi unsurları ve çevreye hizmet unsurları, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım sayısı ve düzeyi gibi etkinlikleri içerir.

Yorumlar
  • 0 Yorum