Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #456791

Ürüne ilişkin sorunların ve şikâyetlerin kolay çözüle bilirliği Garvin’in ürün kalitesine yönelik belirlediği boyutlardan hangisidir?


Performans

Uygunluk

Güvenilirlik

Servis görebilirlik

Dayanaklılık


Yanıt Açıklaması:

Ürün ve hizmet kalitesinin boyutları üzerine önemli çalışmalar yürütmüş olan Garvin’ in ürün kalitesine yönelik belirlediği boyutlar şunlardır:

  • Performans: Ürünün birincil özellikleri, ana operasyonel özelliklerini göstermektedir. Örneğin bir DVD’nin performansı, ses ve görüntü kalitesidir.
  • Diğer Unsurlar: Ürünün çekiciliğini sağlayan ikincil özellikler
  • Uygunluk: Ürünün dizaynının ve çalışma özelliklerinin belirlenen standartlara olan uygunluğunun derecesidir. Her sektörün hatta her ürünün üreticiler, rakipler tarafından belirlenmiş standartlarına uygun olması tüketici imaj algılamasında etkili bir faktördür.
  • Güvenilirlilik: Ürünün kullanım ömrü içinde performans özelliklerinin sürekliliği ile ürünün belirtilen zaman içinde bozulma veya hatalı çalışma olasılığı ürünün güvenilirliğini oluşturur. Ürünün satıldıktan sonra bozulma veya hatalı çalışma oranı ne kadar düşükse ürüne ve dolayısıyla kuruma güven duygusu o oranda artacaktır.
  • Dayanıklılık: Ürünün kullanılabilirlik özelliği ekonomik ve teknik açılardan ürünün ömrünün ölçüsüdür.
  • Servis Görebilirlik: Ürüne ilişkin sorunların ve şikâyetlerin kolay çözüle bilirliği
  • Estetik: Ürünün albenisi ve duyulara seslenebilme yeteneği, bir ürünün nasıl göründüğü vb.
  • Algılama: Ürünün reklamları, kabul görmesi ya da diğer markalara göre sezgisel olarak değerlendirilebilmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum