Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #457032

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin kapsamında değerlendirilmektedir?


Kurumun logosu

Kurum renkleri

Kurumun iç ve dış iletişimi

Çalışanların müşterilere karşı davranışları

Kurumun basılı materyalleri


Yanıt Açıklaması:

A ve B şıkları kurumun görünümüne, D ve E şıkları ise kurumsal davranışa ilişkindir. Kurumsal iletişim ise her türlü iç ve dış iletişimi kapsamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum