Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #448588

X kurumunun olumlu bir kurumsal imaj yaratmak için kız çocuklarının okutulmasına yönelik bir projeye maddi destek vermesine ne ad verilir?


Reklam

Sponsorluk

İç imaj

Soyut imaj

Vizyon sağlama


Yanıt Açıklaması:

Sponsorluk, kurum amaçlarına ulaşmak için spor, sanat/kültür veya sosyal alanlarda, kişi veya organizasyonların para, araç/gereç veya hizmet ile desteklenmesi ve destek faaliyetlerinin yönetilmesi sürecidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum