Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #448598

Çalışanların da tıpkı müşteriler gibi görülmesi ve maddi manevi ihtiyaçlarına cevap verilerek olumlu bir kurumsal imaj yaratılması, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


Dış imaj

Soyut imaj

Müşteri imajı

İç imaj

Sosyal imaj


Yanıt Açıklaması:

Çalışanların beklentilerinin karşılanarak kurumsal imaja katkı sağlanması, kurumun iç imajına yönelik bir etkinliktir.

Yorumlar
  • 0 Yorum