Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #456714

İç imaj geliştirme stratejileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Kurum çalışanlarından bağımsızdır

Tüketicilerin görüşleri, çalışanların davranışlarından bağımsızdır

Çalışanlar iç imajı dışarıya olumlu veya olumsuz olarak yansıtırlar

Tüketici görüşleri, çalışanların davranışlarını etkilemez

Çalışanlardaki imaj, kurumsal bütünleşmeyi etkilemez


Yanıt Açıklaması:

Çalışanların gözünde kurumları ne kadar olumlu bir imaja sahipse, bu imajı tüketicilere motivasyon, işbirliği ve güven duygusu olarak yansıtırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum