Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #477870

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin işletme içi sorumluluk alanlarından birisi olduğu söylenebilir?


Müşterilere karşı sorumluluklar

Topluma karşı sorumluluklar

Pay sahiplerine karşı sorumluluklar

Çevreye karşı sorumluluklar

Rakiplere karşı sorumluluklar


Yanıt Açıklaması:

İşletmelerin işletme içi ve işletme dışı olmak üzere iki sorumluluk alanı vardır. İşletme dışı sorumluluk alanları, müşteriye karşı sorumluluklar, topluma karşı sorumluluklar, çevreye karşı sorumluluklar, devlete ve yerel yönetime karşı sorumluluklar, rakiplere karşı sorumluluklar, tedarikçilere karşı sorumluluklar, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerine karşı sorumluluklardır. İşletmelerin ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü sorumluluklarının dışında işletme içinde sorumlu olduğu alanlar bulunmaktadır. İşletme içi sorumluluk alanları, çalışanlarına karşı sorumluluklar ve pay sahiplerine karşı sorumluluklar şeklindedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum