Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #485962

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tüketicinin savunmasız olma nedenleri arasındadır?


Kısıtlayıcı şartlar

Yüksek fiyatlar

Hastalık ve yoksunluk

Erişimin engellenmesi

Kişilerin inançları


Yanıt Açıklaması:

Tüketicilerin savunmasız olma nedenleri şu şekilde sıralanabilir: (a)ürünlerin güvenli kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda eğitim ya da bilgi eksikliği, (b) yaşlılık, hastalık vb. nedenlerle kolay aklı karışabilme ya da yönlendirilebilme, (c) hastalık, yoksunluk vb. nedenlerle istisnai fiziksel ve duygusal gereksinim içinde olma, (d) makul bir yaşam kalitesi sağlayacak bir gelire sahip olmama ve (e) bağımsız karar alabilecek yaşa erişmemiş olma.

Yorumlar
  • 0 Yorum