Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #66988

I. Ahlâki ve gönüllü sorumluluklardan kaynaklanan çabalar ön plana çıkar. II. İlaç üreten firmanın çevre sağlığını gözetmesi III. İlaç üreten firmanın sağlık, kültür, spor vb. konulara ilişkin kampanyalar düzenlemesi IV. Bir tekstil işletmesinin enerji tüketimini azaltıcı önlemler almaya çalışması V. Bir tekstil işletmesinin sigara içmeyi azaltıcı kampanyalara destek vermesi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri toplumsal pazarlamanın alanına girmektedir?


II, IV
I, V
I, II, III
II, III, V
II, V

Yanıt Açıklaması: Soruyu yanıtlamak için parçaları bir araya getirip bir bütüne ulaşmak gerekmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum