Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #1061282

  1. Doğrudan yerli sermaye yatırımlarının gelişmiş olması
  2. İşletmeler ve devletler arasında yeni bir iletişimin ortaya çıkması
  3. İşletme yönetimi anlayışı ve yönetici profilinin değişmesi

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri küreselleşmenin temel özelliklerindendir?


I-II

II-III

I-II-III

Yalnız I

I-III


Yanıt Açıklaması:

I.madde yanlıştır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelişmiş olması olacaktır. Doğru yanıt B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum