Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #886988

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO’nun dört temel stratejik hedefinden biri değildir?


 Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek.

Sosyal koruma programlarının etkinliğini artırmak.

Kadın ve erkeklere iş hayatında daha fazla fırsat yaratmak.

Üçlü yapıyı ve sosyal diyaloğu güçlendirmek.

İşletmenin satış ve pazar paylarını arttırmak.


Yanıt Açıklaması:

ILO’nun dört temel stratejik hedefi vardır: • Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek. • Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak, • Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak, • Üçlü yapıyı ve sosyal diyaloğu güçlendirmek. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum