Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #917349

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun/kuruluşun en temel var olma sebeplerinden biridir? 


İş hedeflerine ulaşmak

Rekabet ortamını deneyimlemek

Kültürel iletişim kurmak

Şeffaf politika barındırmak

Gelenekleri yaymak


Yanıt Açıklaması:

Bir kurumun/kuruluşun en temel var olma sebebi, iş hedeflerine ulaşmak, kar elde etmek ve büyümektir. Ancak diğer yandan üretip kazanırken; bir anlamda toplumdan aldığını topluma geri vermelidir. Bu aynı zamanda toplumsal bir gerekliliktir. Kurumlar da aynen birer vatandaş gibi hareket
etmelidirler. Çünkü, belli bir toplumun üyesidirler ve diğer üyelerle birlikte aynı toprakları paylaşmaktadırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum