Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #921451

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması ve gözetilmesi, çocuk işçi çalıştırılmasının ortadan kaldırılması, ayrımcılığa son verilmesi ve sosyal adaletin sağlanmasına yönelik ilkeleri içerir?


ECSF Projesi

Küresel Raporlama Girişimi

Küresel Sullivan İlkeleri

Caux İlkeleri

CERES İlkeleri


Yanıt Açıklaması:

Küresel Sullivan İlkeleri

Yorumlar
  • 0 Yorum