Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #477813

I.Eğitilme hakkı

II.Bilgi edinme hakkı

III.Örgütlenme ve temsil edilme hakkı

IV.Temel gereksinimlerin karşılanması hakkı

Yukarıda verilen maddelerden hangisi ve ya hangileri Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından belirlenen tüketicilerin sahip olması gereken temel haklardandır?


Yalnız II

Yalnız III

II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından belirlenen ve tüketicilerin sahip olması gereken temel hakları şu şekilde sayabiliriz;

  • Temel gereksinimlerin karşılanması hakkı,
  • Tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması hakkı,
  • Bilgi edinme hakkı,
  • Tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi hakkı,
  • Örgütlenme ve temsil edilme hakkı,
  • Tüketicinin zararlarının giderilmesi hakkı,
  • Eğitilme hakkı,
  • Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı.

Bu haklar doğrultusunda işletmelerin satışa sundukları her türlü ürün ve hizmetin sağlık açısından tüketicilere zarar vermeyecek kalite ve nitelikte olması gerekmektedir. Maddeler halinde verilenler incelendiğinde tamamının temel haklardan oluştuğu görülmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum