Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #478303

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sivil toplum örgütlerinin işletmelere olan katkıları arasındadır?


İşletmelerin sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine doğrudan ve dolaylı olarak maddi destek sağlaması

İşletmelerin, rakipleri ile aralarında hem küresel hem de yerel ölçekte sosyal sorumluluk kampanyalarıyla fark yaratabilmesi

Toplum tarafından bilinirliği ve itibarı yüksek işletmelerin sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine destek vermesi ve işbirliği yapmaları

İşletmelerin sivil toplum örgütünün toplum nezdinde tanınırlığı ve itibarının artmasına katkı sağlaması.

İşletme çalışanlarının sivil toplum örgütlerine gönüllülük esasına dayalı olarak destek vermesi


Yanıt Açıklaması:

Sivil toplum örgütlerinin işletmelerle birlikte çalışması neticesinde işletmelerinde bu durumdan fayda sağladıkları yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Sivil toplum örgütlerinin işletmelere katkıları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

  • İşletme çalışanlarının sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışmasıyla örgüte bağlılık, motivasyon ve verimliliklerinin artması sağlanabilir.
  • Olumlu anlamda bilinirliği yüksek bir sivil toplum örgütü ile iş birliği yapılması işletmenin itibarına ve imajına olumlu katkılar sağlayabilmektedir.
  • Toplum yararına çalışan ve sivil toplum örgütlerini destekleyen işletmeler kamuoyu tarafından bilinmekte ve desteklenmektedir.
  • İşletmelerin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yaptıkları faaliyetler sonucunda tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildikleri yapılan araştırmalarda ortaya konmaktadır.
  • İşletmenin ürün veya hizmetlerinin daha tanınır olmasını sağlayabilmekte, aynı zamanda kurumsal markaya katkılar sağlamaktadır.

İşletmeler, rakipleri ile aralarında hem küresel hem de yerel ölçekte sosyal sorumluluk kampanyalarıyla fark yaratabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum