Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #478436

İşletmelerin çalışanlar açısından eşitlik ve güvenliği sağlamak amacıyla uymak zorunda olan koşullar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Çocukların çalışma yaşı ve saatleri

Çalışanların eğitilme hakkı

Çalışanların eğitilme hakkı

Üst seviyede çalışanları farklı ücretlendirme

Çalışanların yüksek ücretten çalışması


Yanıt Açıklaması:

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan çeşitli düzenlemelere göre, işletmeler çalışanlar açısından eşitlik ve güvenliği sağlamak amacıyla uymak zorunda olduğu koşullar şunlardır; çocukların çalışma yaşı ve saatleri, zorla çalıştırma, sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı, çalışma saatleri, maaşlar ve ücretler, sağlık ve güvenlik, ayrımcılık ve disiplin uygulamalarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum