Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #484983

I.Açlık ve yetersiz beslenme

II.Eğitime yönelik etkinlikler

III. Fakirlik ve gelir düzeyinin düşük olması

IV.Gençlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri

V.İşsizlik ve işsizliğin azaltılmasına yönelik faaliyetler

Yukarıda verilen maddelerden hangisi ve ya hangileri İşletmelerin toplumsal bağlamda ele alındığı temel sorunlardandır?


Yalnız II

II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II, III ve V


Yanıt Açıklaması:

İşletmelerin sosyal sorumluluk adına gerçekleştirdikleri kampanyaların veya katkı sağladıkları çalışmaların toplumsal bağlamda ele alındığı sorunları temel başlıklar altında aşağıdaki gibi ele alabiliriz:

 • Açlık ve yetersiz beslenme,
 • Fakirlik ve gelir düzeyinin düşük olması,
 • Engelliler ve engellilere yönelik istihdam edilebilirlik,
  • İşsizlik ve işsizliğin azaltılmasına yönelik faaliyetler,
  • Eğitime yönelik etkinlikler,
  • Aşırı nüfus artışının düzenlenmesine yönelik uygulamalar,
  • Şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar,
  • Madde bağımlılığının önlenmesi,
  • Yaşlılara yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri,
  • Çevrenin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

Yukarıda yer alan toplumsal sorunlara bakıldığında numaralandırılarak verilenlerden IV. Maddede yer alan “Gençlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri” maddesi yanlış verilmiştir.

Yorumlar
 • 0 Yorum