Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #67116

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk adına gerçekleştirdikleri kampanyaların veya katkı sağladıkları çalışmaların toplumsal bağlamda ele alındığı sorunlardan biridir?


İşçilerin Sendika Kurma ve Grev Yapma Hakkına Engel Olmama
Adil Ücret Ödeme
Yeni iş alanları yaratmak
Madde bağımlılığının önlenmesi
Vatandaşların ekonomik çıkarlarını çeşitlendirmek

Yanıt Açıklaması: - Açlık ve yetersiz beslenme, - Fakirlik ve gelir düzeyinin düşük olması, - Engelliler ve engellilere yönelik istihdam edilebilirlik, - İşsizlik ve işsizliğin azaltılmasına yönelik faaliyetler, - Eğitime yönelik etkinlikler, - Aşırı nüfus artışının düzenlenmesine yönelik uygulamalar, - Şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar, - Madde bağımlılığının önlenmesi, - Yaşlılara yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, - Çeverinin korunması ve çevre bilincinin geliştirlmesine yönelik faaliyetler
Yorumlar
  • 0 Yorum