Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #870905

Aşağıdakilerden hangisi ikincil sosyal paydaşlardan biridir?


Çalışanlar

Yerel yöneticiler

Müşteriler

Tedarikçiler

Yöneticiler


Yanıt Açıklaması:

ikincil sosyal paydaşlar, kurumun etkilediği ya da etkilendiği ama genellikle kurumla doğrudan iş görmeyen ve varlığını sürdürmesi için yaşamsal olmayan gruplar olarak tanımlanmaktadır. Bu gruplar kurum itibarını ve konumunu etkileyebilen kişi veya gruplardan oluşur. Bunlar, devlet ve düzenlemeler, STK, sosyal baskı grupları, medya, akademik çevre, ticari birlikler ve rakiplerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum