Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #917848

Paydaş teorisi kapsamında, paydaşlar kurum içi ve kurum dışı paydaşlar olarak ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi kurum dışı paydaşlardan değildir ?


Toplum

Devlet

Müşteri

Hissedar

Tedarikçiler


Yanıt Açıklaması:

Paydaş teorisi kapsamında, paydaşlar kurum içi ve kurum dışı paydaşlar olarak iki grupta ele alınmaktadır. Kurum içi paydaşlar, hissedarlar ve çalışanlardan oluşur. Kurum dışı paydaşlar ise toplum, devlet, müşteriler, tedarikçiler, rakipler, yerel idareler, sendikalar ve her kuruma göre değişen, kurumun etkileşim içerinde olduğu kesimlerden oluşur. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum