Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #924712

Carroll’un, ekonomik, yasal, etiksel ve isteğe bağlı (hayırseverlik) sorumluluklar olarak tanımladığı kavram nedir?


Misyon

Vizyon

Strateji

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)

Üretim


Yanıt Açıklaması:

Carroll(1979) KSS’yi; ekonomik, yasal, etiksel ve isteğe bağlı (hayırseverlik) sorumluluklar olarak kavramsallaştırmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum