Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #978086

  1. Kurumların temel görevleri
  2. Kurum çalışmalarının kurum dışındakiler üzerindeki etkisi
  3. Sosyal sorunların çözümü
  4. Ekonomik gelişim stratejileri

Yukarıda verilenlerden hangileri Hunt & Grunig’e göre ise kurumların sorumluluğu arasında yer almaktadır?


I, II ve IV

II, III ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Hunt & Grunig’e göre ise kurumların sorumluluğu şu kategoriler altında
değerlendirilmelidir,
• Kurumların temel görevleri
• Kurum çalışmalarının kurum dışındakiler üzerindeki etkisi
• Sosyal sorunların çözümü

Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum