Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #981204

Kurumların sorumluluklarına yönelik açıklama, ispatlama veya hareketlerini raporlama görevine işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İş Etiği

Kurumsal Hesap Verme 

Kurumsal Yönetişim

Kurumsal Vatandaşlık

Sürdürülebilir Kalkınma


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal hesap verme sorumluluğu (corporate accountability), kurumsal sosyal sorumluluktan farklıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk bir kurumun sorumluluklarının çerçevesini çizerken, kurumsal hesap verme sorumluluğu da, kurumların sorumluluklarına yönelik açıklama, ispatlama veya hareketlerini raporlama görevine işaret eder. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum