Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #477886

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sivil toplum örgütlerine sağladığı katkılardan birisidir?


Sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine doğrudan ve dolaylı olarak maddi destek sağlamak.

İşletme çalışanlarının sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışmasıyla örgüte bağlılık, motivasyon ve verimliliklerinin artması

Toplum yararına çalışan ve sivil toplum örgütlerini destekleyen işletmeler kamuoyu tarafından bilinmesi

İşletmelerin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yaptıkları faaliyetler sonucunda tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilmesi

İşletmenin ürün veya hizmetlerinin daha tanınır olmasını sağlayabilmesi


Yanıt Açıklaması:

Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde işletmelerin sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmalarında her iki tarafın birbirine katkıları bulunmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin işletmelerle birlikte çalışması neticesinde işletmelerinde bu durumdan fayda sağladıkları yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Sivil toplum örgütlerinin işletmelere katkılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • İşletme çalışanlarının sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışmasıyla örgüte bağlılık, motivasyon ve verimliliklerinin artması sağlanabilir.
  • Olumlu anlamda bilinirliği yüksek bir sivil toplum örgütü ile iş birliği yapılması işletmenin itibarına ve imajına olumlu katkılar sağlayabilmektedir.
  • Toplum yararına çalışan ve sivil toplum örgütlerini destekleyen işletmeler kamuoyu tarafından bilinmekte ve desteklenmektedir.
  • İşletmelerin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yaptıkları faaliyetler sonucunda tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildikleri yapılan araştırmalarda ortaya konmaktadır.
  • İşletmenin ürün veya hizmetlerinin daha tanınır olmasını sağlayabilmekte, aynı zamanda kurumsal markaya katkılar sağlamaktadır.
  • İşletmeler, rakipleri ile aralarında hem küresel hem de yerel ölçekte sosyal sorumluluk kampanyalarıyla fark yaratabilmektedir.

B, C, D ve E seçenekleri sivil toplum örgütlerinin işletmelere katkılarından oluşmaktadır. A seçeneğinde ise işletmelerin sivil toplum örgütlerine olan katkıların birisi verilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum