Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #485153

I.Çalışma hakkına saygı gösterme

II.Adil ücret ödeme

III.Kaliteli eğitim alma

IV.Uygun çalışma saatlerin sağlanması

V.Özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma

İşletmelerin çalışanlara karşı sorumlulukları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I, III ve V

I, II ve V

II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

İşletmelerin çalışanlara karşı sorumlulukları şunlardır; çalışma hakkına saygı gösterme, adil ücret ödeme, işçilerin sendika kurma ve grev yapma hakkına engel olmama, özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma, güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma ve çalışma hayatının kalitesini yükseltme, çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama, çalışanların kararlara katılma hakkını sağlama ve çalışanaların özgürce konuşma hakkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum