Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #485479

Bir işletmenin sosyal bir konuyla ilgili bilinirliği ve ilgiyi arttırmak için veya aynı konuyla ilgili fon toplama, katılım veya gönüllü istihdamı sağlamak için; fon, ürün-hizmet yardımı veya diğer kurumsal kaynakları sağlaması aşağıdaki kurumsal sosyal girişim türlerinden hangisinde gerçekleşmektedir?


Amaca yönelik pazarlama

Kurumsal sosyal pazarlama

Kurumsal hayırseverlik

Toplumsal gönüllülük

Kurumsal sosyal teşvikler


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal sosyal girişimler; kurumsal sosyal teşvikler, amaca yönelik pazarlama, kurumsal sosyal pazarlama, kurumsal hayırseverlik, toplum gönüllülüğü ve sosyal sorumluluğa ait iş uygulamalar. olarak altı başlık altında incelenmektedir. Kurumsal sosyal teşviklerle işletme, bir sosyal konuyla ilgili bilinirliği ve ilgiyi arttırmak için veya aynı konuyla ilgili fon toplama, katılım veya gönüllü istihdamı sağlamak için; fon, ürün-hizmet yardımı veya diğer kurumsal kaynaklar sağlamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum