Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #67092

A şirketi çalışanları arasında aynı işi yapan erkekler ile kadınlar arasında erkeklere daha çok maaş vermektedir? Yukarıdaki durumda şirket, aşağıdaki haklardan hangisini ihlal etmiştir?


Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama
Çalışanların kararlara katılma hakkını sağlama
Çalışanların özgürce konuşma hakkı
Özel hayatın gizliliği
Pay sahiplerine karşı sorumluluklar

Yanıt Açıklaması: İş yerindeki ayırımcılığın en sık rastlanan şekilleri ırk, cinsiyet, yaş, din, engelli olma durumu, cinsel taciz ve vatandaşlıktır. İşletmelerin çalışanların her türlü farklılığına saygı göstermesi gerekmekte ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapması önem taşımaktadır
Yorumlar
  • 0 Yorum