Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #67094

A şirketi paketlediği ürünlerin ambalajlarını doğada çözülecek şekilde üretmektedir. Yukarıdaki durumda, şirket aşağıdaki sorumluluklarından hangisini doğrudan gerçekleştirmektedir?


Çevreye karşı sorumluluklar
Topluma karşı sorumluluklar
Devlete karşı sorumluluklar
Yerel yönetimlere karşı sorumluluklar
Rakiplere karşı sorumluluklar

Yanıt Açıklaması: İşletmenin çevreye karşı sorumlulukları genel anlamda doğal kaynakları korumak, çevresel kirlenmeyi önlemek ve çevrenin gelişimine katkıda bulunmaktır. Özellikle günümüzde küresel boyutta tartışılan çevre konusu gittikçe önem taşımaktadır
Yorumlar
  • 0 Yorum