Kurumsal Sosyal Sorumluluk Deneme Sınavı Sorusu #918301

I. Medya

II. Akademik Çevre

III. Ticari Birlikler

IV. Sosyal Baskı Grupları

İkincil sosyal paydaşlar, kurumun etkilediği ya da etkilendiği ama genellikle kurumlarla doğrudan ilişki görmeyen ve varlığını sürdürmesi için yaşamsal olmayan gruplar olarak tanımlanmaktadır. Yukarıda verilenlerden hangileri bu gruplar arasındadır ? 


I, II

II, III

II, III, IV

I, III, IV

I, II, III, IV


Yanıt Açıklaması:

İkincil sosyal paydaşlar, kurumun etkilediği ya da etkilendiği ama genellikle kurumla doğrudan iş görmeyen ve varlığını sürdürmesi için yaşamsal olmayan gruplar olarak tanımlanmaktadır. Bu gruplar kurum itibarını ve konumunu etkileyebilen kişi veya gruplardan oluşur. Bunlar, devlet ve düzenlemeler, STK, sosyal baskı grupları, medya, akademik çevre, ticari birlikler ve rakiplerdir. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum